Φορολογία στοιχήματος και τυχερών παιχνιδιών [Παραδείγματα]

Ο τρόπος με τον οποίον γίνεται η φορολόγηση κερδών στο στοίχημα από το πρωί της 12ης Ιουλίου έχει αλλάξει. Πλέον ο υπολογισμός του αφορολόγητου και των συντελεστών φορολόγησης έχουν αλλάξει, με τον παίκτη να φορολογείται από τα 100 πρώτα ευρώ κέρδους ανά δελτίο. Έτσι, τα δελτία που φορολογούνται είναι μεν περισσότερα, όμως οι συντελεστές χαμηλότεροι (η φορολόγηση ανά στήλη παύει να υπάρχει). 

Φορολόγηση Online στοίχημα (παραδείγματα)

Πλέον ένα δελτίο που μπορεί να αποφέρει κέρδος άνω των 100€, θα υπόκειται σε φορολόγηση (ανεξάρτητα από τον αριθμό των στηλών του). Σε περίπτωση κέρδους (για παράδειγμα) 125€, ο συντελεστής φορολόγησης θα είναι 2,5% και ο φόρος που θα παρακρατηθεί θα ανέρχεται στα 3,13€. Κατά τον ίδιο τρόπο, ένα δελτίο με κέρδος 550€, ο συντελεστής με τον οποίο θα φορολογηθεί θα ανέρχεται στο 7,5% (άρα συνολικός φόρος 41,25€). 

Πιο αναλυτικά, η διάταξη αναφέρει τα εξής:

«Τα κέρδη που ορίζονται στις περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 58, στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο παιχνιδιού». Αυτός ορίζεται από την ακόλουθη κλίμακα:

Κέρδη ανά δελτίοΠοσοστό Κλίμακας
 Έως 100€0,0%
100,01 – 200€2,5%
200,01 – 500€5,0%
Άνω των 500,01€7,5%

Δηλώνονται τα κέρδη στη φορολογική δήλωση;

Τα κέρδη από τα τυχερά παιχνίδια, θα πρέπει να δηλώνονται στη φορολογική σας δήλωση. Σημειώνεται ότι δεν θα υπάρξει νέα φορολογική επιβάρυνση καθώς τα κέρδη αυτά έχουν ήδη φορολογηθεί, ενώ μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για μείωση τεκμηρίων. Οι παίκτες μπορούν να ζητούν από τις πλατφόρμες στοιχήματος έγγραφη βεβαίωση κερδών για φορολογικούς σκοπούς και οι πλατφόρμες οφείλουν να την αποδίδουν.

Ωστόσο, αξίζει να τονιστεί ότι τα κέρδη από το στοίχημα και τα υπόλοιπα τυχερά παιχνίδια προσμετρώνται στο συνολικό σας εισόδημα όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης (υπάρχει η σχετική επιβάρυνση της εισφοράς για συνολικά ποσά άνω των 12,000€).